Pravidla chování

KODEX CHOVÁNÍ NA KONFERENCI Dotnet Days

Pro organizátory konference Dotnet Days je jedním z hlavních cílů otevřenost konference a souvisejících workshopů/seminářů všem. Bez ohledu na pohlaví, náboženství, zdravotní handicap, sexuální orientaci a rasu.

Náš kodex chování je shrnutím našich přání a očekávání, jak by se měli všichni účastníci, speakeři a partneři na těchto akcích chovat.

Prosíme tímto všechny, kteří se naší konferenci zúčastní, aby přispěli společně s námi k přípravě bezpečného a pozitivního průběhu této akce.

Očekávané chování

Očekáváme od Vás zdržení se jakéhokoliv diskriminujícího, nedůstojného a obtěžujícího projevu a chování. Dále pak respektování ostatních účastníků konference a dodržování pokynů organizátorů. Ocitnete-li se Vy sám/sama v nebezpečné situaci právě z důvodu níže vyjmenovaných způsobů nevhodného chování, okamžitě kontaktujte realizační tým.

Neakceptovatelné chování

Mezi neakceptovatelné chování se řadí jakékoliv diskriminační, urážlivé, ponižující, zastrašující nebo škodlivé chování účastníka, speakera nebo partnera na konferenci Dotnet Days.

Do obtěžování spadají agresivní projevy vůči pohlaví, rase, náboženství, sexuální orientaci a zdravotnímu handicapu. Dále pak nemístné užití nahoty a/nebo obrázků a fotek se sexuální tematikou na veřejných místech (včetně prezentací speakerů). Pronásledování, úmyslné zastrašování, obtěžující fotografování či nahrávání, nepřetržité narušování přednášek nebo ostatního programu, včetně nechtěné sexuální pozornosti nebo nemístného fyzického kontaktu se také řadí mezi neakceptovatelné chování.

Následky neakceptovatelného chování

Výše popsané neakceptovatelné chování nebude za žádných okolností tolerováno. Očekáváme, že pokud budete původcem neakceptovatelného chování a budete na toto své chování upozorněni, okamžitě začnete etický kodex dodržovat. Pokud se začnete chovat nemístně a v rozporu s tímto kodexem, mají organizátoři konference právo jakýmikoliv prostředky takovému chování zabránit, včetně práva na Vaše vyloučení z prostorů konference.

Co dělat, jste-li svědkem či obětí neakceptovatelného chování

Jestliže se ocitnete v situaci, kdy jste svědkem nevhodného chování nebo se dokonce stanete jeho terčem, neprodleně kontaktujte realizační tým nebo organizátory konference.

Realizační tým ověří situaci a případně přivolá ostrahu prostor konání akce nebo některou z relevantních místních bezpečnostních složek.

Tísňová telefonní čísla

  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 158 - Policie ČR

Nouzový kontakt na organizátory

  • +420 605 179 960 - David Malý
  • +420 728 944 917 - Vojtěch Mádr