Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spolek Dotnet Days z.s., IČ: 08351830 (dále jen "spolek") za účelem pořádání konferencí Dotnet Days zpracovává osobní údaje poskytnuté uživatelem webových stránek www.dotnetdays.cz (dále jen "uživatel" a "stránky") nebo účastníkem konferencí Dotnet Days.

Spolek je oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté uživatelem v plném poskytnutém rozsahu na smluvním základě dle čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR), a to bez nutnosti souhlasu uživatele.

Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou uživatelem poskytnuty při vytvoření přihlašovacího účtu a/nebo při registraci na konferenci Dotnet Days na stránkách. Uživatelé mají k veškerým poskytnutým osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, přístup na stránce svého profilu a mohou kdykoliv provést jejich opravu.

Osobní údaje, které spolek Dotnet Days z.s. zpracovává

  • E-mailová adresa
  • Titul, Jméno a příjmení
  • Název pracovní pozice

Účely zpracování osobních údajů

  • Organizace konference Dotnet Days, na kterou je uživatel zaregistrován
  • Informování uživatele o organizaci konferencí Dotnet Days (například za účelem pozvání na další ročníky konference)
  • Kontaktování uživatele za účelem pozvání na další akce pořádané spolkem nebo jeho partnery

Žádost o výmaz osobních údajů

Kdykoliv můžete zažádat, abychom veškeré osobní údaje o vás vymazali nebo můžete zažádat o zrušení/likvidaci svého uživatelského účtu. Žádost provedete zasláním požadavku na e-mailovou adresu tym@dotnetdays.cz.

Další důležité informace týkající se ochrany osobních údajů

Spolek je dále oprávněn k tomu, aby mohl v místě konání konferencí Dotnet Days pořídit fotografie a audiovizuální záznamy zachycující uživatele, které mohou být následně užívány za účelem propagace podobných akcí pořádaných spolkem. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkovi žádná kompenzace.